Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Prednosti 1KA

Orodje 1KA oziroma odgovarjajoča programska oprema ima naslednje primerjalne prednosti:

  • 1KA je najhitrejši in najbolj enostaven softver za izdelavo spletnih anket: obsežna primerajva in pregled razpoložljivih orodij za spletno anketiranje  - glej pregled za Internet/Web survey software na WebSM - kaže, da 1KA omogoča izdelavo anket z najjmanšim številom klikov. Za dve standardizirani anketi - ena brez pogojev, druga s pogiji - nismo našli softvera, ki bi omogočal izvedbo hitreje oiroma z manjšim številom klikov.
  • vmesnik za 1KA v celoti izkorišča Ajax oziroma funkcionalnosti Web 2.0. Na tej osnovi je 1KA prvi - morda še vedno  tudi edini nsoftver - ki hkrati omogoča pregled in kontrolo nad celotno strukturo vprašalnika kot tudi hkratno urejanje izbranega vprašanja.

Nadaljnje odlike - ki jih ima le manjšina orodij za spletno anketirajne - so še naslednje:

  • 1KA ima urejeno bogato knjižnjico arhivskih spletnihi vprašalnikov, hkrati pa omogoča, da uporabnik vzpostavi lastno knjižnjico anket oziroma anketnih vprašanj;
  • 1KA omogoča izdelavo tudi za kar najbolj kompleksno strukturo spletnih anket z zapletenimi pogoji.
  • 1KA omogoča navezavo na registracijo (izdelana je že integracija za Joomla!, Moodle, Sisplet) iin torej prepozna registriranega uporabnika,
  • 1KA omogoča ocenjevanje spletnih mest medtem, ko se po ocenjevanem spletnem mestu klika oziroma se ga pregleduje.
  • 1KA omogoča uporabo ankete tudi v smislu prijavne oziroma registracijske forme, z email potrdilom in naknadnim dopolnjevanjem.

V ostalem pa 1KA omogoča celoten spekter osnovnih in naprednih funkcionalnisti, ki jo ima sodobna programska oprema za izdelavo spletnih anket:

  • poljuben izvoz podatkov, izčrpne on-line analize in izdelave grafik,
  • polna fleksibilnost pri izbiri tipa vprašanj,
  • management respondentov oziroma baze njihovih emailov