Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Reprezentativnost

Pri spletnih oziroma internetnih anketah se soočamo s problemom reprezentativnosti. Spletne ankete so namreč razmeroma poceni, dokler izbira enot v vzorec ni verjetnostna. Če anektiramo zaprto populacijo (npr. društvo, študente določenega predmeta), za katero imamo emaile, potem to  tudi sicer ni problem. Težava nastopi, ko želimo sklepati o splošni populaciji na osnovi spletnih anket, ki so jih izpolnevali respondenti, za katere ne vemo, s kako verjetnostjo so bili rekrutirani.

Statistično sklepanje z vzorca na populacijo  - ki običajno vključuje interval zaupanja  kot merilo za tveganje, da se  motimo - namreč temelji na tem, da verjetnosti za vkljujčitev poznamo vnaprej in to za celotno populacijo.

Za spletno anketo, v katero smo povabili prijatelje in naključne obiskovalce nekaj speltnih strani, pa seveda ne moremo uporabiti posploševanja na celotno populacijo. Podobnon kot tega ne moremo storiti, če se sprehodimo po dveh ulicah enega mesta in sprašujemo ljudi za mnenje. Ker ne poznamo verjetnosti za vključitev, ne vemo, kakšna je verjetnost, da se motimio.

Največ kar lahko v takih primerih naredimo je, da na osnovi preteklih izkušenj domnevamo, da naše ugotovitve veljajo za celotno populacijo. Žal "pretekle izkušnje" kažejo precej različne zgodbe. Gre za podoben problem kot pri televizijskih in radijskih glasovanjih, ko je realno razpoloženje v populaciji lahko povsem drugačno kot ga ima nekaj tisoč oseb, ki so se odločili, da bodo glasovali.Če želimo na osnovi spletne ankete sklepati o celotni populaciji, lahko naredimo troje:

  • kot prvo je treba to pri interprataciji odkrito priznati, da ne zavajamo uporabnikov,
  • kot drugo se je treba truditi, da rekritiranje kar najbolj razpršimo. Spletne anekte RIS - ki so rekrutirale iz zelo širokega nabora uporanbikov interneta - so se v vseh ciljnih spremenljivkah ujemale s telefonskim anektami. Podobno dobre rezultate ima tudi raziskava WageIndicator, ki se izvaja v številnih državah sveta,  pri čemer uporablja širok spekter kanalov rekrutiranja in dosega velike vzorce. Izkušnje te ankete kažejo, da je anekta reprezentativna za celo vrsto občutljivih sociodemografskih karakteristik. 
  • kot tretje - uteževanje podatkov lahko (ni pa nujno) pomaga do določene mere.

Kaj lahko naredi študent ali raziskovalec, ki nima večjih sredstev, kljub temu pa bi rad posploševal na celo populacijo?

Žal so minili časi poceni spletnih anket, ko se je dobilo po več sto odgovoro zgolj, če se je objavilo novico na MatKurjo.

Minili so tudi časi masovnega spamanja z vabilom v anketo, kar strokovni kodeksi zdaj prepovedujejo.

Tudi klikanje na bannerje z vabili je vse manj učinkovito - celo raziskava MOSS, ki se z oglasom in vabilom vrti en cel mesec na več kot sto najbolj obiskanih spletnih mestih v Sloveniji zbere le nekaj tisoč odgovorov.

Za kvalitetno spletnon raziskavo na splošni populaciji, potrebujete danes

  1. bodisi  zelo kvaliteten internetni panel, ki ga nekdo vzdržuje upoštevajoč visoke strokovne standarde,
  2. bodisi veliko sredstev za oglaševanje,
  3. ali pa zelo drag sistem klasičnega rekrutiranja (pošta, telefon). 

Brez posebnega budgeta pa sta na voljo predvsem dve moznosti:

  1. Ali prepričate kak komercialni internetni panel (morda imajo proste kapacitete),  npr. Valicon, Mediana, GFK,...
  2. Ali pa se zadeve lotite gverilsko, dajte na novice, vabila in novosti na portale in iskalnike (npr. Najdi), se pojavljate z zapisi (ali celo bannerji) na čimveč spletnih mestih, vabite v svojo anketo po raznoraznih forumih, pišete bloge, posiljate emaile svojim tudi najbolj oddaljenim zasebnim in poslovnim kontaktom., agitirate v Facebooku,  poskusite priti v kake klasične medije itd. itd. itd.

Ves čas seveda govorimo o splošni populaciji in ne o članih določenega kluba, drušrva, organizacije,... kjer je problem bistveno manjši: treba se je le dokopati do dovoljenja, da se vse potencialne repondente (člane, zaposlene,...) povabi v anekto.

Več informacij o spletnem anketiranju najdete na http://websm.org