Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Uteževanje in vstavljanje

Pri razpravah o uporabnosti anket po internetu so najpogosteje omenjene napake, ki izhajajo iz neopazovanja (angl. Nonobservation error). Prva med njimi je napaka nepokritja, do katere pride zato, ker nekatere enote niso del vzorčnega okvira ali seznama, ki je uporabljen za identifikacijo članov ciljne populacije. Tako so ankete po internetu, ki so usmerjene na splošno populacijo, tipično podvržene napaki nepokritja, saj internet uporablja le manjši del populacije.

 

Napake nepokritja skušajo raziskovalci preseči s pomočjo uporabe ustreznih metod uteževanja, s katerimi uporabniki interneta po družbeno-demografskih lastnostih skušajo približati splošni populaciji. Z uteževanjem je torej mogoče tudi respondente spletnih anket prilagoditi dejanski strukturi uporabnikov Interneta.

 

Uteževanje in vstavljanje sta metodi, s katerimi dosežemo želeno pokritost odgovorov ali vplivamo na stopnjo neodgovorov in pristranosti, ki nastanejo zaradi prej omenjenih vzrokov.

Stran si je ogledalo 508 obiskovalcev