Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Stroški in napake

Nove tehnologije (internet, mobilni telefon, interaktivna TV, dlančniki, itd) bodo v nekaj letih postale prevladujoči način zbiranja podatkov. Pri tem je njihov vpliv na kvaliteto in stroške razmeroma nejasen.

 

Splet dan danes predstavlja pomembno orodje za zbiranje podatkov. Vedno večja dostopnost uporabnikov do interneta pogojuje vedno manjše anketne napake, stroški pa so nizki v primerjavi z drugimi konvencionalnimi metodami.

 

Na primer, vzorčno napako se zmanjšuje s povečevanjem velikosti vzorca, ker se s tem zmanjšuje verjetnost, da bo vzorec statistično značilno različen od populacije. V praksi je seveda velikost vzorca omejena s stroški anketiranja. Pri anketah po internetu je to le manjši problem, ker se stroški z velikostjo vzorca bistveno ne povečujejo.

 

1KA je na voljo popolnoma brezplačno in ponuja enostaven uporabniški vmesnik, ki omogoča izdelavo zelo kompleksnih vprašalnikov. Tako pomaga pri zbiranju kakovostnih podatkov tudi za zahtevnejše oblike anketnega zbiranja podatkov.

Stran si je ogledalo 520 obiskovalcev