Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Kombiniranje načinov

Kombiniran način anketiranja združuje uporabo telefona, pošte, svetovnega spleta in face-to-face anketiranja pri zbiranju podatkov za posamezno raziskavo. Vsak izmed naštetih načinov ima določene pomanjkljivosti in omejitve, zato se raziskovalci vedno bolj poslužujejo kombiniranih načinov anketiranja. Skupna uporaba naštetih metod privede do bolj kvalitetnih podatkov, saj se izognemo pomanjkljivostim individualnih metod. Cilj kombiniranih načinov anketiranja je pridobiti čim bolj kvalitetne podatki, pri nižjih stroških od navedenih  individualnih metod.

 

Zakaj uporabljati Kombiniran načine anketiranja? Poudarili smo tri ključne razloge:

  • Kombiniran način anketiranja daje uporabniku možnost, da izbira ali preklopi na metodo, ki mu bolj odgovarja. Ponujanje respondentom lastno izbiro metode (telefon, pošta, face-to-face ali splet) poveča verjetnost participacije/sodelovanja pri raziskavi. Tako zagotovimo reprezentativne rezultate, ki jih lahko posplošimo na populacijo glede na interese (npr. glede na raven dohodka, različne stopnje mobilnosti, različne življenjske stile,… )
  • Stroški anketne raziskave naraščajo s stroški dela in investicijami v nove tehnologije, med drugimi faktorji. Navadno je telefonski način anketiranja cenejši od osebnega anketiranja, ankete poslane po pošti pa cenejše od telefonske ankete. Tako so stroški za drug način anketiranja, ne glede na uporabljeno metodo vedno nižji od posameznega načina anketiranja.
  • Preklop iz ene metode na drugo včasih pospeši zaključek anketiranja. Na primer, število telefonskih postaj omejuje hitrost telefonskega anketiranja. V veliki večini pospešimo proces anketiranja tako, da začnemo s vprašalniki poslanimi po pošti, tiste, ki pa niso odgovorili anketiramo po telefonu ali z osebnim anketiranjem.

 

Kombiniran način anketiranja bistveno zniža stroške, zbrani podatki so bolj reprezentativni in prihrani se čas za analizo.

 

1KA omogoča združevanje podatkov, pridobljenih z različnimi načini anketiranja. V osnovi je rešitev namenjena spletnemu anketiranju, uporabiti pa jo je mogoče tudi za vnos podatkov iz pisnih vprašalnikov ter za izvedbo telefonskega anketiranja. Tako je mogoče pridobiti bolj kakovostne podatke pri nižjih stroških raziskovanja.

Stran si je ogledalo 484 obiskovalcev