Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Spletni vprašalnik

Spletni vprašalnik predstavlja komunikacijski kanal z anketirancem, zaradi česar je ustrezna izvedba oblike in objave anketnega vprašalnika ključnega pomena. Oblika vprašalnika v spletnih anketah je zaradi samoanketiranja zelo pomembna, saj respondent nima možnosti, da bi komuniciral z anketarjem v primeru morebitnih težav ali nejasnosti in hkrati vpliva na kakovost raziskave. Uporabniku prijazna oblika vprašalnika povečuje možnost, da bo ta pristopil k reševanju spletne ankete in da bo na vprašanja podal ustrezne odgovore. Pravilno oblikovanje spletnih anketnih vprašalnikov tako zmanjšuje napake zavrnitev in merske napake.

 

Spletni vprašalnik je v tehničnem smislu običajna spletna stran z elementi, ki omogočajo vnos podatkov (odgovorov). Programsko orodje za spletno anketiranje lahko omogoča različne načine postavitve elementov, kar neposredno vpliva na premikanje anketiranca po vprašalniku in ima lahko pomembne metodološke implikacije.

 

V primerjavi s pisnimi vprašalniki je v spletnih anketah posebej enostavno vključevanje slik in večpredstavnih elementov. V zmogljivejših orodjih so lahko slike del vprašalnika (npr. logotip ali ozadje), del vprašanja ali del odgovora. Vprašanje lahko sestavljajo tudi zvok, videoposnetki ali animacije, kar še posebej razširja možnosti uporabe spletnih vprašalnikov.

 

1KA omogoča oblikvoanje ustrezne, profesionalne in konsistentne podobe vprašalnikov, ki zagotavlja nemoten tok vprašanj in zmanjšuje možnost vpliva na odgovore anketirancev.

Stran si je ogledalo 485 obiskovalcev