Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Vzorec

V fazi načrtovanja raziskovanja je potrebno pripraviti načrt vzorca raziskave, pri čemer morajo raziskovalci določiti vzorčni okvir in vzorčno enoto (koga preučujemo), metodo vzorčenja (kako izbrati preizkusne osebe) ter velikost vzorca (koliko oseb moramo preučiti). Pri določitvi velikosti vzorca je ključnega pomena vprašanje, koliko oseb vključiti v raziskavo, da bodo raziskovalci dobili zanesljive rezultate, ne da bi pri tem presegli časovne in proračunske omejitve.

Opazovanje običajno ne opravljamo na celotni populaciji, ampak na njenem delu, vzorcu. Ločimo dve osnovni vrsti vzorcev:

  • Verjetnostni vzorci, pri katerih imajo enote populacije vnaprej znane in neničelne verjetnosti za izbor v vzorec.
  • Neverjetnostni vzorci, pri katerih enote populacije nimajo vnaprej znane ali/in neničelne verjetnosti za izbor v vzorec.

Statistično sklepanje (posploševanje z vzorca na populacijo) je možno le z verjetnostnim vzorcem.  

Spletne ankete so v primerjavi s tradicionlanimi videti manj vsiljive in enostavno izvedljive, vendar podjetja brez klasičnih papirnatih in telefonskih anket ne pridobijo mnenja tistih, ki nimajo računalnikov, so računalniško nepismeni ali sodijo v starejšo generacijo, ki se je tehnološka revolucija ni dotaknila. Vendar pa ima vedno večje število ljudi ima dostop do interneta in do svetovnega spleta. Število posameznikov, ki imajo dostop do interneta narašča eksponentno.

Spletne ankete lahko delimo glede na vidik izvajanja v tri skupine:

Spletne ankete s splošnimi vabili:

  • Seznam povabljenih k anketiranju ne obstaja.
  • Gre za neverjetnostne ankete.

Spletne ankete z individualnimi vabili:

  • Seznam povabljenih k anketiranju obstaja.
  • Ankete so lahko verjetnostne ali neverjetnostne.

Prestrezne ankete:

  • Seznam povabljenih k anketiranju pred anketiranjem ne obstaja, temveč se oblikuje med potekom anketiranja po nekem verjetnostnem mehanizmu.
  • Prestrezne ankete so posebna vrsta verjetnostnih spletnih anket.

Poznamo torej več načinov anketiranja:

  • Anketiranci se lahko sami »javljajo« na anketo, kar pomeni, da se anketirani odločijo za sodelovanje brez kakršnihkoli vzpodbud, predvsem pa brez individualnega nagovarjanja. Z vidika vzorčenja v takem primeru ne moremo govoriti o verjetnostnem vzorčenju, kjer vnaprej poznamo verjetnost vključitve vsake enote iz populacije in kjer ima vsaka enota tudi pozitivno verjetnost, da v anketi nastopi.
  • Ko pa raziskujemo uporabnike npr. Interneta, predstavljajo vzorčni okvir za spletne ankete razni seznami elektronskih naslovov. Na tej osnovi lahko enote izberemo v vzorec in jim pošljemo vabilo k sodelovanju.

 

1KA omogoča enostavno vabljenje anketirancev. Oblikovanje vabila poteka v dveh preprostih korakih, povezavo do vprašalnika pa lahko aplikacija samodejno razpošlje prek elektronske pošte. Kadar seznam anketirancev ni na voljo, je mogoče povezavo vključiti neposredno na spletno stran (npr. v obliki pasice).

Stran si je ogledalo 461 obiskovalcev