Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Spletno anketiranje

Spletno anketiranje je razmeroma novo področje anketne metodologije. Sodobno anketno raziskovanje je vse bolj zaznamovano s hitrim razvojem računalniško podprtih metod zbiranja podatkov, v zadnjih nekaj letih predvsem z razmahom spletnih anket. Najpogosteje uporabljeni metodi raziskav na internetu sta metodi spletnega anketiranja in anketiranja s vprašalniki, ki jih razpošljemo po elektronski pošti. V zadnjem času pa se pojavljajo ankete, ki internet združujejo s televizijo, z mobilno tehnologijo (ankete preko interneta s pomočjo mobilnih telefonov) in z računalniško podprtim telefonskim anketiranjem (internet CATI sistemi). Spletne ankete se vse bolj uveljavljajo kot komplementarna in včasih celo alternativna metoda anketnega zbiranja podatkov.

 

Anketiranec v spletni anketi sodeluje z uporabo spletnega brskalnika. Spletni vprašalniki navadno temeljijo na jeziku HTML, uporabljajo pa se tudi bolj sofisticirane tehnologije, kot so PHP, JavaScript ali celo Flash.

 

 Področja, na katerih se najbolj pogosto uporabljajo spletne ankete, so:

 • raziskovanje uporabe interneta,
 • trženjske raziskave in raziskave javnega mnenja,
 • merjenje zadovoljstva potrošnikov,
 • ocenjevanje spletnih strani,
 • ankete podjetih,
 • psihološki eksperimenti.

 

Prednosti spletnih anket:

 • nižji stroški izvedbe anketiranja
 • hitrost zbiranja podatkov
 • časovne in geografske omejitve
 • možnost mednarodnega nadgrajevanja izvajanja raziskav
 • elektronska oblika podatkov (bolj kakovostni podatki)
 • približevanje željam naročnika
 • multimedijske vsebine v spletnih anketah
 • enostavnost izvajanja anket

 

1KA omogoča enostavno ustvarjanje spletnih vprašanikov, vabljenje anketirancev k sodelovanju ter analizo rezultatov. V spletne vprašalnike je preprosto dodajati multimedijske vsebine ter prilagoditi vprašalnik najrazličnejšim zahtevam uporabnika.

Stran si je ogledalo 271 obiskovalcev