Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Anketna metodologija

Anketiranje predstavlja eno osrednjih komponent družboslovne metodologije. V tem okviru postaja internet kot orodje vse bolj pomemben. Velika večina načel, ki sicer veljajo za anketno metodologijo, drži tudi za spletno anketiranje. Obstajajo pa tudi določene posebnosti.

Uporaba spletnih anket v raziskovanju ima številne prednosti tako za raziskovalce kot tudi za respondente. Metodološke prednosti so predvsem hitrost zbiranja podatkov, računalniško zbiranje podatkov, ki omogoča zmanjševanje napak pri vnosu v podatkovno bazo, kontrolo odgovorov, dinamično prilagajanje vprašalnika (preskoki, rotacija) idr., uporaba večpredstavnosti, preseganje geografskih ovir ipd.

Kljub številnim metodološkim prednostim spletnih anket se je potrebno zavedati tudi njihovih slabosti, predvsem v smislu napak (napake nepokritja, vzorčenja, neodgovora in opazovanja). Večina teh napak se lahko pojavlja v vseh oblikah anketiranja in ne le v spletnih anketah.

Stran si je ogledalo 770 obiskovalcev